iki kumru

Kıskançlık nedir?

Kıskançlık kendimizi başkalarıyla karşılaştırıp da bu karşılaştırma aleyhimize gibi göründüğünde içine girdiğimiz bir duygu durumu. Kıskançlık çağımızın en önemli karakter özelliği olan narsizmden beslenen bir nitelik ve ruhun nesneler ve varlıklar üzerinde kabullenici, onaylayıcı bakışını değil egonun rekabetçi ve benmerkezci bakışını gösteriyor.

Hangi durumlarda kıskanırız?

Bir nesne ya da özellik  başkasında olup bizde olmadığında kıskanırız. Bir nesne ya da özellik sadece bizde olsun başkalarında olmasın istediğimizde kıskanırız. Bir nesne ya da özellik bende yok başkasında da olmasın diye hissetiğimizde kıskanırız. Genellikle kimse kimseyi kıskandığını ifade etmez. Bunun tek nedeni, kıskançlığın bütün büyük dinlerde ve ruhani geleneklerde günah ya da kötü sayılması değil. Kıskançlığı ifade etmek kıskanılan üzerinde aşağı bir konumda olduğumuzu kabul etmek anlamına geliyor da ondan, bu duygunun tabiatı gereği. Ve zaten ego, o konuma yani kıskanıyor olduğunu kabul etme konumuna geldiğinde bu duyguyla yüzleşmeye ve kişi kararlıysa üstesinden gelmeye de hazır demektir. Oysa bizim daha çok hissettiğimiz şey bir başkasının bizi kıskandığı yönünde bir kibir hali. Oysa insan kendisinde olanı görür genellikle başkasında. Herkes herkesin aynası, aynısı.

Kıskançlıkla nasıl başa çıkılır?

Kıskançlıktan kurtulmak farklı bir algı durumu gerektiriyor. İnsanlığın bir parçası olduğumuzu idrak ettiğimizde geldiğimiz konum bizi başkalarının iyiliğinden mutlu olmaya getirecektir. O zaman nasıl ki kalp aklı, bir el öbür eli, bir göz öbür gözü kıskanmazsa insan da başka insanı kıskanmaz hale gelir.

Kıskançlığın iyisi olur mu?

Biraz sözcüklerle oynuyor gibi olmayı göze olarak iyi kıskançlık vardır deyip başka bir alana giriyorum; imrenme. Başkasında olan iyi şeyi görüp takdir edip kendimizde de olmasını isteme durumu. Yani birinin daha iyi kalpli, daha becerikli, daha alçakgönüllü, daha neşeli, daha cömert olduğunu görüp ben de aynısından istiyorum diyebilmek, iyi ve tavsiye edilir bir kıskançlık türüdür.

kumrular gideni Sahibini vuran haller: Kıskançlık

Bu yazıda sözü edilen kıskançlık, benim daha çok teorik olarak ya da başkalarında tanık olup farkederek tanıdığım bir kıskançlık hali. Kendime ne kadar bakarsam bakayım, kimseyi, güzelliği, zekası, zenginliği, bilgisi veya her ne için kıskanılıyorsa onun için kıskandığım bir halimi hatırlamıyorum. Bu yazıyı yayınlamadan önce okuyan yeğenim kıskançlıkla ilgili en önemli konuyu atladığımı söyledi.  Kıskançlığın aşk, meşk ve seven kıskanır halini… İşte benim deneyimleyerek de uzmanı olduğum alan. Ne var ki, aşkta kıskançlık derinliği itibariyle daha başka ve daha geniş bir yazı konusu olmayı hak ediyor.